nákladní pneu
 


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Všeobecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lkwpneu.cz  provozovaného firmou LKW Pneu s.r.o., Dolní Třebonín 256, 382 01 Dolní Třebonín, IČ: 28130421, DIČ: CZ28130421 (dále jen „Prodávající“). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Kupní smlouva

Odesláním objednávky vybraného zboží Kupující potvrzuje závaznost jeho objednání. Při objednávce prostřednictví e-shopu , nebo e-mailu Prodávající potvrdí Kupujícímu objednávku (automatickým zasláním e-mailu s kopií objednávky)  a sdělí mu předpokládaný termín dodání. Tímto okamžikem se kupní smlouva považuje za uzavřenou. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku popř. kupní smlouvu v případě výrazné změny ceny zboží nebo v případě nedostupnosti či ukončení výroby zboží. Prodávající má v případě zrušení objednávky popř. kupní smlouvy povinnost neprodleně o tom informovat Kupujícího a dohodnout s ním další postup.

Dodání zboží

1.      Osobní odběr – Kupující si v tomto případu odebere zboží osobně a to na adrese LKW Pneu s.r.o., Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou. Kupující bude vyzván k odběru zboží telefonicky popř. e-mailem.

2.      Do místa určení Kupujícím s dobírkou – V tomto případě je zboží předáno dopravci, který provede doručení zboží Kupujícímu a zároveň převezme od Kupujícího částku uvedenou na dobírce. Dodání probíhá standartním postupem. Dopravce kontaktuje telefonicky Kupujícího a domluví si s ním termín předáním.

3.      Do místa určení Kupujícím bez dobírky - V tomto případě je zboží předáno dopravci, který provede doručení zboží Kupujícímu. Dodání probíhá standardním postupem. Dopravce kontaktuje telefonicky Kupujícího a domluví si s ním termín předáním.

 Obvyklá doba dodání je 1-7 pracovních dní od vzniku kupní smlouvy. V ojedinělých případech se může doba dodání prodloužit až na 12 prac.dní. Kupující má právo stornovat objednávku pokud Prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. Lhůta pro dodání začíná běžet uzavřením kupní smlouvy. O předpokládané době dodání bude Kupující informován před uzavřením kupní smlouvy. Není-li zboží již dostupné pokusí se Prodávající zajistit odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si předem souhlas Kupujícího. Místem plnění je sklad Prodávajícího, kde si Kupující přebere zboží osobně anebo je zboží předáno dopravci. Prodávající se zavazuje dodat zboží Kupujícímu v co nejkratším možném termínu.

 

 

Cena dopravy

Doprava je zcela ZDARMA. Při osobním odběru je poskytována dodatková sleva.

 

Platební podmínky

Všechny ceny uvedeny na internetových stránkách www.lkwpneu.cz  jsou bez DPH a Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout Kupujícímu dodatkové slevy při objednání min. 6 ks. Prodávající je povinen dodržet cenu uvedenou na objednávce, nedomluví-li se s Kupujícím jinak. Prodávající si po dohodě s Kupujícím vyhrazuje právo požadovat zálohu při nestandardní objednávce. Zboží zůstává do úplného uhrazení majetkem Prodávajícího.

 

Možnosti platby

1.      Dobírkou – Částka bude vybrána dopravcem při předání zboží.

2.      Hotově – Zboží bude zaplaceno ve skladu Prodávajícího při osobním odběru.

3.      Proformafakturou – Platba se provede předem na účet. Kupujícímu bude zaslána po uzavření kupní smlouvy proformafaktura a bude vyzván k jejímu uhrazení. Po připsání peněz na účet Prodávajícího bude zboží vyexpedováno v co nejkratším možném termínu.

Daňový doklad je zasílám společně se zbožím. Neobdržíte-li ho, neprodleně nás prosím kontaktujte tel. 773 498 888 a bude Vám dodán.

 

Právo Kupujícího na vrácení zboží

Je-li je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v e-shopu, e-mailem atd.), nebylo-li podepsáno prohlášení o uzavření standardní kupní smlouvy, má Kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je povinen Kupující  kontaktovat Prodávajícího a písemně mu oznámit, že odstupuje od smlouvy.Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty od doby plnění. Prodávající má povinnost do 30 dnů po obdržení zboží vrátit Kupujícímu peníze a to buď bankovním převodem nebo fyzickým předáním peněz. Z vrácené částky bude odečtena hodnota dopravy, kterou hradil Prodávající. Všechny náklady na dopravu vráceného zboží nese Kupující. Kupující má za povinnost vrátit zboží nepoužité, nejevící známky opotřebení, v původním obalu a se všemi náležitostmi, jenž byly součástí dodávky.

Kupující ovšem nemůže odstoupit od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku v těchto případech:

1.      kdy již bylo zboží použito a vykazuje zjevné známky opotřebení, např. pneumatiky již namontovány a používány v provozu

2.      kdy je zboží upravené podle přání Kupujícího

3.      kdy cena zboží nebo služeb je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího

4.      dále viz. zákon

Kupujícím se pro tento případ rozumí spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujících jsou užívány  pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou dopravce, kterému jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujících je nakládáno s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Zpětný odběr pneumatik

Adresa provozovny: LKW Pneu s.r.o., Průmyslová 245, 373 82 Boršov nad Vltavou   je adresou určenou pro osobní odběr pneumatik a zároveň adresou zpětného odběru použitých pneumatik, kde je možné po předchozí tel. domluvě s Prodejcem tyto pneu bezplatně odevzdat, avšak max. do počtu zakoupených nových pneumatik.

 

 

Závěrečná ujednání

Kupující společně s odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem a postupem při vyřízení reklamace, které jsou volně k dispozici na www.lkwpneu.cz.
LKW pneu - nákladní pneu mnoha značek za překvapivé ceny

nákladní pneumatiky